دیوار پیش ساخته

چرا باید از دیوار پیش ساخته ای جی وی استفاده کنیم ؟

/post-82

دیوار پیش ساخته ای جی وی تحولی تکان دهنده در صنعت سبک سازی ساختمان ،فرمول های محاسباتی را با دیوار پیش ساخته ای جی وی جا به جا کنید.باید ها ونباید های دیوارپیش ساخته را بدانید.

مقاومت دیوار کاذب با صفحات گچی در برابر زلزله چگونه است؟

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

دیوار کاذب با صفحات گچی مقاومت بسیار خوبی در برابر زلزله دارد و علاوه ‌بر افزایش زیبایی ظاهری محیط، در ایمن‌سازی ساختمان نقش قابل توجهی خواهند داشت.