دیوار پوششی ای پلاس


دیوار پوششی ای پلاس :

دیوار پوششی ای پلاس مناسب پوشش دیوار های بنایی بوده که اجرای آن با ساختار به روی پروفیل فولادی گالوانیزه و ملزومات صورت میگیرد.