تایل دکوراتیو و ویژه گی ها

تایل دکوراتیو سقف کاذب را بهتر بشناسیم

/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

تایل دکوراتیو سقف کاذب تایلی است که می‌توان برای سقف یا دیوار استفاده کرد. تایل دکوراتیو، در طرح‌های بسیار متنوعی تولید می‌شود. از طرح‌های تایل‌های دکوراتیو می‌توان به تایل‌های چرمی در رنگ‌های مختلف، تایل‌های بین کابینتی طلایی، نقره‌ای و سفید اشاره کرد