تایل سبک

سبک‌ترین تایل سقفی جهان و ایران را بشناسیم!

/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

مواد تشکیل دهنده‌ی سبک‌ترین تایل‌های ایران و جهان عبارت است از بازالت، سرباره کوره، رنگ و همچنین نمد. وجود چنین موادی در ساختار این تایل‌ها باعث شده شاهد تایلی بسیار سبک در بازار باشیم. وزن سبک‌ترین تایل جهان و ایران عددی بین 150 الی 350 گرم است.