تایل معدنی

تایل معدنی را بهتر بشناسیم؟

/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%9F

تایل معدنی، تایلی تشکیل شده از پشم سنگ، نشاسته ذرت و همچنین خاک رس است. در تولید این تایل از هیچ مواد شیمیایی مضرری استفاده نشده و شرایط بازیافت آن نیز فراهم است.