تایل گچی با روکش

تایل سقفی گچی را بهتر بشناسیم

/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

تایل سقفی گچی یکی از متداول‌ترین و زیباترین روش‌های تزئین طراحی داخلی است که در ساختمان‌ها برای تغییر و بهبود ظاهر سقف‌ها استفاده می‌شود. این نوع تایل اغلب با نام‌های تایل گچی، تایل کاذب یا تایل سقفی کاذب نیز شناخته می‌شود.