دیوارکاذب پوششی

بررسی دیوار کاذب + انواع آن

/checking-the-false-wall-its-types

 دیوار کاذب یک دیوار جداکننده غیر باربری محسوب می‌شود. امروزه از این دیوار در بسیاری از منازل برای تقسیم بندی فضای داخلی استفاده می‌شود.