سازه

سپری و سازه سقف کاذب ای جی وی.تلفن 02191693121

/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8

تنوع رنگی در سپری و سازه سقف کاذب یکی از جنبه‌های مهم و جذاب در طراحی داخلی و خارجی فضاها است که تأثیر مستقیمی بر جذابیت محیط دارد.

انواع سپری تی و سازه سقف کاذب ای جی وی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C

سپری تی و سازه‌های سقف کاذب ای جی وی، در ساختمان‌ها و سازه‌های مختلف به کار می‌روند. سپری تی و سازه‌های سقف کاذب ساختارهایی با استحکام، مقاوم و زیبا را فراهم میکنند. سقف کاذب به عنوان یک ابزار دکوراتیو بر روی سقف اصلی قرار می‌گیرد. این نوع سقف به دلایل زیبایی، عملکردی، یا مخفی کردن تجهیزات فنی استفاده می‌شود.

سازه استاد را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

سازه استاد می‌تواند به عنوان ساختار زیر ساز کناف سقف کاذب، دیوار کاذب و حتی در کف ساختمان نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در دیوار کاذب، سازه استاد تشکیل دهنده قسمت عمودی زیرسازی یا اسکلت دیوار کاذب است.

سازه رانر را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

رانر یا همان سازه رانر، بخش افقی زیر سازی ساختار دیوار کاذب را تشکیل می‌دهد. سازه رانر، به شکل U تولید می‌شود. روش تولید این سازه، با نورد سرد است. رانر را می‌توان در ضخامت‌های مختلفی از جمله 0.50، 0.55 و 0.60 میلی متر تهیه کرد.