سازه یو36

سازه یو ۳۶ را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D9%88-36-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

یکی از سازه‌های ضروری برای نصب و همچنین زیر سازی کناف سقف کاذب، سازه یو 36 نام دارد. از سازه مورد نظر، به عنوان یک ابزار نگهدارنده برای شاسی‌های باربر استفاده می‌شود.