سازه ی استاد

سازه استاد را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

سازه استاد می‌تواند به عنوان ساختار زیر ساز کناف سقف کاذب، دیوار کاذب و حتی در کف ساختمان نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در دیوار کاذب، سازه استاد تشکیل دهنده قسمت عمودی زیرسازی یا اسکلت دیوار کاذب است.