سپری و سازه سقف کاذب

پروفیل سپری و سپری تی سقف کاذب02191693121

/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8

پروفیل‌های سپری و سپری تی یکی از ابزارهای اساسی در سازه تایل سقف کاذب محسوب می‌شوند که نقش مهمی در استحکام و سازگاری سقف با تایل‌های سقفی دارند. این پروفیل‌ها به عنوان اسکلت اصلی سازه تایل سقف کاذب عمل می‌کنند و به نصب و حمل و نقل تایل‌ها کمک می‌کنند.