تایل دکوراتیو AJV سقف کاذب

تایل دکوراتیوAJV سقف کاذب را بهتر بشناسیم

/post-33

تایل دکوراتیوAJV سقف کاذب از جمله تایل‌های جدید بوده و جنس آن با سایر تایل‌ها ممکن است متفاوت باشد. در تایل‌های جدید از موادی مثل گچبرگ، صفحات اکسید منیزیم، صفحات کامپوزیت سبک، پشم سنگ و صفحات فلزی سبک استفاده می‌شود تا در نهایت تایل حالت فرمال داشته باشد.