تایل گچی 60در60کناف سقف کاذب

پانل های روکش دار گچی ای جی وی و متعلقات سازه ای جی وی

/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C

تایل گچی ساده، حصیری و تخم‌ مرغی

/simple-wicker-and-egg-shaped-plaster-tiles

 یکی از بهترین تایل‌های موجود در بازار، تایل گچی محسوب می‌شود. تایل گچی عایق صوتی و رطوبتی مناسبی برای مکان‌های مختلف محسوب شده و همچنین مانع هدر رفتن حرارت ساختمان می‌شود.