سازه کلیک

سازه کلیک را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

 سازه کلیک یا سازه کلیک کناف، یکی از مهم‌ترین اجزا سقف کاذب محسوب می‌شود. این سازه را می‌توان در ابعاد ۶۰۰، ۱۲۰۰ و ۳۶۰۰ میلیمتری یافت.