طراحی کناف سقف کاذب با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست ؟

/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

هوش مصنوعی چیست و چطور کارمیکند و چگونه میتواند در آینده بشر وانواع صنعت و خدمات نقش داشته و به بهبود محصولات و خدمات کمک کرده وافق های روشنی را دراختیار انسان برای تصمیمات هوشمندانه قراردهد .