ل وورهای پارچه ای سقف کاذب

لوورهای سقف کاذب را بهتر بشناسیم

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

 لوور سقف کاذب یک سری ورقه‌های گالوانیزه است. این ورقه‌ها به شکل سازه‌های طولی در کنار هم قرار گرفته و نوعی سقف به نام سقف کاذب لوور را تشکیل می‌دهند.