گچبرگ مقاوم دربرابررطوبت

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت یا MR را بهتر بشناسیم

/let-s-better-know-resistant-plaster-or-mr

 یکی از پنل‌های گچی موجود در بازار، پنل گچی ضد رطوبت یا مقاوم در برابر رطوبت محسوب می‌شود. از این پنل گچی می‌توان برای دیوار و همچنین سقف استفاده کرد.