همانگونه که میدانیم مغز انسان بسیارپیچیده بوده و هنوز یافته های علمی در مورد مغز ادامه دارد.تمام اقدامات انسان به دستور مغز انجام میشود و بدون مغز عملا انسان معنای خود را ازدست میدهد.هوش مصنوعی زاده و خالق مغز انسان است و قطعا با مغز انسان متفاوت است.


اما این سوال ذهن بشر را درگیرکرده که کدامیک، عملکرد بهتری دارند ؟

مغز انسان ؟

یاهوش مصنوعی ؟

پاسخ این سوال واضح و روشن است : هوش مصنوعی ! چرا؟

برای پاسخ این پرسش باید کمی درمورد تفاوت مغزانسان و هوش مصنوعی جزییاتی بدانیم:

مغزانسان برای ادامه فعالیت نیاز به انرژی دارد ،اصلا تمام انرژی مورد نیاز بدن صرف مغز میشود!شاید تعجب کنید ، اما این حقیقتی است انکار ناپذیر.اگر هرقسمت از مغز انسان انرژی لازم را کسب نکند در عملکردش اختلال ایجاد میشود.و این اختلال در بخشی از بدن خود را به نمایش میگذارد.البته قوانین تکامل به مغز به طور غریضی آموخته تا خود را ترمیم کند!البته اگر مشکل اساسی نباشد!!!

یافته های علمی گویای این حقیقت است که: با تمام آنچه که درمورد مغز کشف شده،مغز ازتمام امکانات خود استفاده نمیکند!!!این بدان معنای عوام فریبانه که در فیلم های هالیوودی به خورد بیننده میدهند، نیست!!! و مغز بسته به شرایط گوناگون از بالاترین عملکرد خود برای تحلیل وقایع و حوادث و واکنش مناسب استفاده میکند،ولی قطعا از 100 درصد خود استفاده نمیکند.یعنی وقایع پیرامون بشر،نیاز به استفاده تمام و کمال مغز را نمیطلبد. واین جاست که موضوع کمی پیچیده تر میشود.


بسته به فعالیت بشر درهر حوزه ایی مغز تمام تلاشش را میکند تا بهترین نتیجه را برای تصمیم گیری دراختیار انسان بگذارد، این همان تصویری روشن ازعملکرد منفعلانه مغز است!!!

هوش مصنوعی نیز نیاز برای ارایه عملکردش نیاز به انرژی دارد،  این قانونی ثابت است وهیچ چیزی بدون انرژی حیات ندارد. هوش مصنوعی بسته به نوع آن برای عمکردش نیاز به انرژی دارد ،اما خروجی بهتر و بالاتری نسبت به مغز انسان دارد!!! هوش مصنوعی از یک مغز واحد و ساده برخورداراست ( مغز انسان واحد نیست )و با کمترین انرژی پاسخ منطقی،سریع ، ایده آل و عملی را ارایه میدهد !اما مغز انسان بدین گونه نیست و به قول شاعر: چو عضوی بدرد آورد روزگار ، دگر عضو ها را نماند قرار! البته موضوع فقط حس و درد نیست ، باتوجه به اینکه مغز انسان واحد نیست! نمیتواند همزمان چندین تجزیه و تحلیل  غیر واحد داشته باشد اوج پیچیدگی مغز شاید اینجا خودرابرجسته تر میکند، اما هوش مصنوعی این قابلیت را دارد.سرعت تجزیه ،تحلیل وپاسخ هوش مصنوعی بسیار بالاتر از مغز انسان است و این برتری برای برنامه هایست که به هوش مصنوعی  به صورت مجزا در یک بسته واحد!دیکته شده است.


ضعف مغز انسان باتوجه به فرآیند تکامل در موارد نام برده بوده و بسیار زیاد است ،متاسفانه انسان این قابلیت را ندارد تا برنامه نوین برای مغز ارایه دهدو برای مغز برنامه نویسی کند (انسان ماشین نیست!)حتی اگر شناخت علم از مغز بیشتر شود!

اگر چه قابلیت های مغز خیلی بیشتر از هوش مصنوعی است،اما عملکردش ضعیف است ! هوش مصنوعی ازعملکرد بالا و بدون نقصی برخورداراست ،چون مطابق با برنامه هایش تجزیه ، تحلیل و خروجی میدهد اما مغز انسان ها بسته به موقعیت و شرایطی که درآن قرار گرفته اند،تجزیه و تحلیل های مختلفی کرده و واکنش های متفاوتی نیز از خود به جای میگذارند.


انسان مغز پیچیده تری نسبت به هوش مصنوعی دارد و به همین دلیل نیاز به انرژی بیشتری دارد. عملکرد مغزهرگز قابل پیش بینی نیست ،درصد ها حادثه مشابه مغزهر صد انسان واکنشی متفاوت از خود بجای میگذارد.لذا برای همین قوانینی وضع شده تا انسان در واکنش به حوادث مشابه سلیقه ای عمل نکند! یادمان باشد مغز ماهیچگونه تصمیمی برای سلیقه ایی عمل کردن ندارد!واین از غرایض طبیعی مغز هر انسان است.این پیچیدگی بزرگترین تفاوت بین مغز انسان و مغز هوش مصنوعی است. پس هرچه معادلات بشری از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد، خروجی بالاتر،سریعتر و منطقی تری دارد. هوش مصنوعی شاید درنگاه اول کمی پیچیده به نظر میرسد!اما از سادگی کامل برخوردار بوده و این سادگی باعث سرعت ،منطق،پاسخ وعملکرد بالاتریست. این سادگی باعث میشود تا به آسانی بشر بتواند به هوش مصنوعی اعتماد کند و از اعتماد خود خرسند گردد.