چرا هلدینگ ساختمانی پیگاژنام برند خود را به یوزپلنگ ایرانی یا ای جی وی یاآسیایی اختصاص داد.

کمی درمورد این چهار پای زیبا بدانیم :

یوزپلنگ ایرانی یاکه به یوز پلنگ آسیایی نیز مشهور ومتاسفانه  درحال حاضر با بی تدبیری و شکار بی رویه  در شرف انقراض است.
علت این که به یوزپلنگ ایرانی لقب یوزپلنگ آسیایی نیز داده میشود برای این است که در گذشته ایی نه چندان دور، در بخش های وسیعی از قاره آسیا مثل : منطقه خزر- قفقاز جنوبی - شبه جزیره عربستان- شبه جزیره هند - قزل قوم نیز زیستگاه این حیوان بوده و همانگونه که میدانیم از خانواده گربه سانان است .
اکنون تعداد زیادی یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی درجهان وجود ندارد و درحال حاضر حدودا بین 19 تا 20 قلاده یوزپلنگ ایرانی در مناطق کویر مرکزی -توران - نایبندان-دره انجیر و میاندشت در ایران به صورت پراکنده وجود دارند که البته این آمار توسط حدودا 1200 دوربین دید درشب به ثبت رسیده است وبه همین دلیل دیگر از وازه یوزپلنگ ایرانی در ارگان هان ها ونهاد های داخلی و بین المللی از آن اسم میبرند. درواقع اینطور به نظر میرسد این حیوان چهار پا در قاره آسیا فقط ایران را جای امنی برای زندگی پیدا و در زیستگاه آن سکونت دارد.
یوزپلنگ ایرانی بسیار برای طبیعت و اکو سیستم آن مهم است چرا که این حیوان با شکارحیوانات پیر وسال خورده باعث جلوگیری از شیوع بیماری های خطرناکی در طبیعت میگردد.

متاسفانه با توجه به حمایت قشر وسیعی از طرفداران و حامیان محیط زیست داخلی و جهانی اوضا ع و احوال این گونه در حال انقراض خوب نیست و تلاش ها برای نجات این حیوان از منقرض شدن نا کافی بوده است .اما چرا هلدینگ ساختمانی پیگاژ برای برند محصولات خود این نام را برگزیده است .
برای انتخاب این نام چند گزینه مورد بررسی قرار گرفت که :
حمایت واقعی از یوزپلنگ ایرانی
شناساندن یوزپلنگ ایرانی به واسطه تبلیغات برندینگ
نقش فرهنگ سازی و رابطه مسالمت آمیز با حیات وحش و محیط زیست
ارگانیک بودن
محصولات ای جی وی و اینکه دوستدار محیط زیست بوده وبه  جانداران و انسانها آسیبی وارد نمیکند.
محصولات ای جی وی قابل بازیافت بوده وامکان استفاده مجددازآنها فراهم است .

محصولاتی نظیر:

تایل های گچی روکش پی وی سی 

تایل های گچی پانچدار

تایل های رنگی 

سبک ترین تایل سقفی جهان

تایل وپنل های آکوستیک

تایل های دکوراتیو 

تایل های معدنی

گچبرگ وسازه 

دیوار پیش ساخته 

آنچه از نگاه مدیران مجموعه هلدینگ ساختمانی پیگاژ و برند ای جی وی ای جی وی در خصوص انقراض یوزپلنگ ایرانی در جامعه جهانی وایرانی مغفول مانده است  نام گذاری محصولات بنام یوزپلنگ ایرانیفرهنگ سازی و تبلیغ مناسب برای حفظ این حیوان و شکار نشدن توسط شکارچیان حیوانات است .باید راهکارهای علمی وعملی درمورد تولید مثل یوزپلنگ ایرانی صورت میگرفت تا با شکار بی رویه این حیوان به مرحله انقراض نرسد.
فرهنگ سازی در معقوله حیات وحش و محیط زیست آنگونه که میباید و شاید صورت نمگیرد.و دردنیا به کرات شاهد دست اندازی و دست درازی به حیات و حش و محیط زیست اتفاق افتاد و بازهم خواهد افتاد.
با انتخاب نام یوزپلنگ ایرانی و تداعی این اسم درذهن خریداران یادآور میشویم که این گونه حیات وحش  وجود دارد ودرکمال ناباوری درحال انقراض است و باید به این حیوان و دیگر حیوانات در حیات وحش احترام گذاشته تا مانند یوزپلنگ ایرانی با انقراض آن رو برو نشویم .بدیهیست که یک دست صدا ندارد اما تبلیغات همیشه کار خود را کرده وتوجهات فراوانی رابه سمت نگاه مسالنمت آمیز به طبیعت را به خود معطوف میکند.

هرچه تکرار نام یوزپلنگ ایرانی در اذهان عمومی جهان بیشتر باشد فراموشی ها و بی انصافی ها به حیات وحش و یوزپلنگ ایرانی کاهش و یک رابط مسالمت آمیز بین انسان و حیات وحش برقرار و پایداری مناسبی رانیز فراهم خواهد کرد.آنچه در این مقال محوریت دارد نگاه فرهنگی به یوزپلنگ ایرانی - حیات وحش و محیط زیست است و همانگونه که میدانید تصویر این حیوان زیبا در لباس تیم های ملی در بزنگاه های بین المللی به کار گرفته شد تا جهانیان در جریان انقراض این حیوان قرار گرفته ونهادهای مرتبط اقدامات پیشگیرانه لازم را به کار بگیرند .پس معقوله تبلیغات وفرهنگ سازی نقشی اساسی در ادامه حیات یوزپلنگ ایرانی وحیات وحش ایفا میکند و این همان هدف والایی است که مدیران هلدینگ ساختمانی پیگاژ برای حمایت از یوزپلنگ ایرانی و حیات وحش سرلوحه انتخاب خود قرار داده اند.استفاده از مصالح قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست نیز مدیران مجموعه پیگاژرا به یقین کامل رساند که نام برندای جی وی که (مخفف علمی نام  انگلیسی این حیوان  است)  همان یوزپلنگ ایرانی است بسیار بسیار درست وبه جا انتخاب شده است .

قطعا با تبلیغات این برند در سطح وسیع نام یوزپلنگ ایرانی یا ای جی وی  تا یکی دوسال آینده برسر زبان ها خواهد افتاد و امید است که هلدینگ ساختمانی پیگاژرسالت و وظیفه خود به محیط زیست- حیات وحش جهان و یوز پلینگ ایرانی را به خوبی انجام دهد تا با فرهنگ سازی وتبلیغات موثر بتواند حمایت تمام اقشار جامعه ایرانی وجهانی را به یوزپلنگ ایرانی و نجاتش معطوف نماید. ویادآور گردد که محیط زیست تنها زیستگاه انسانها نبوده و جانداران و حیوانات به غایت فروان وناشناخته ایی دراین زندگی میکنند که هرگز به حریم ما انسان ها تجاوز نکرده اند.